Online SEO handleiding deel 9: Zoekwoorden gids

Welkom bij deel 9 van mijn Online SEO handleiding. In deze handleiding ga ik je de wereld van de Zoekmachine Optimalisatie (Search Engine Optimalisation) uitleggen. Dat doen we stap voor stap: je verdiept je eerst in de werking van zoekmachines, daarna leer je jouw website te optimaliseren voor zoekrobots.

Een website en zoekmachine werken voornamelijk samen d.m.v. zoekwoorden. Deze zoekwoorden zijn woorden of stukjes tekst welke op de website worden gebruikt om een betere score in de zoekmachine te krijgen.

1. Zoekwoorden in de < title > tag: Dit is de belangrijkste plek waar je zoekwoorden kunt plaatsen gezien deze direct in zoekmachines worden weergegeven. De titel van je website en/of pagina moeten rond de 6 a 7 woorden bevatten.

2. Zoekwoorden in de URL: Zoekwoorden in de url kunnen positief bijdragen aan je score in zoekmachines bijv: http://tijlvos.nl/trek-meer-bezoekers-naar-je-blog/, hierbij zijn “Trek meer bezoekers naar je blog” de zoekwoorden die een bijdrage kunnen bieden. LETOP: Zorg ervoor dat je de zoekwoorden in de URL ook in de tekst laat voorkomen.

3. Zoekwoord dichtheid op de pagina: Dit is een ander zeer belangrijk aspect waar je op moet letten. 3-5% voor de grootschalige zoekwoorden en 1-2% voor de kleintjes waarmee je niche bezoekers kan trekken. Wanneer je meer dan 10% aan zoekwoord dichtheid hebt dan kan de zoekmachine je site overslaan omdat het lijkt op een link-bait pagina, in plaats van een natuurlijk geschreven stuk tekst.

4. Zoekwoorden in de anchor tekst (ALT / alternatieve tekst, links): Deze tekst is belangrijk voor inkomen de links. Hiermee worden deze links gekwalificeerd.

5. Zoekwoorden in kopteksten (< H1 >, < H2 > en andere formaten: Veel zoekmachines zien dit als een belangrijke toevoeging voor de tekst op de pagina.

6. Zoekwoorden aan het begin van een document: Dit telt mee, niet zoveel als een alt tekst, titel tag of kopteksten. Deze tekst wordt vaak weergegeven in zoekmachines wanneer je geen description tag hebt.

7. Zoekwoorden in de < alt > tag: Zoekmachines kunnen nog beperkt afbeeldingen lezen, maar wat ze wel goed kunnen is het lezen van de < alt > tag welke bij de afbeelding hoort. De zoekmachine kan hierdoor de afbeelding gemakkelijk klassiviseren.

8. Zoekwoorden in meta-tags: Alhoewel dit steeds minder belangrijk begint te worden voor Google blijven Yahoo en Bing hier nog vol gebruik van maken. Zorg ervoor dat je metatags altijd relevant zijn.

9. Zoekwoord proximity: Met zoekwoord proximity wordt de dichtheid van de zoekwoorden in de regels bedoelt. Het is belangrijk om bepaalde zoekwoorden achter elkaar te plaatsen zoals “computer reparatie” zonder hier een woord tussen te plaatsen. Deze methode is voornamelijk relavant wanneer je doelt op meerdere zoekwoorden per pagina.

10. Zoekwoord stuffing: Wanneer de zoekwoord dichtheid hoger is dan 10% is de kans groot dat de zoekmachine je website niet indexeert.

11. Zoekwoord typfouten: Het komt vaak voor dat bezoekers een bepaald woord verkeerd intypen bijv; zoekword ipv zoekwoord of Christmas en Xmas. Betrek deze alternatieve zoekwoorden ook in je metatags, maar niet in je content. 


Online SEO handleiding deel 8: Negatieve factoren voor de ranking van jouw site

Welkom bij deel 8 van mijn Online SEO handleiding. In deze handleiding ga ik je de wereld van de Zoekmachine Optimalisatie (Search Engine Optimalisation) uitleggen. Dat doen we stap voor stap: je verdiept je eerst in de werking van zoekmachines, daarna leer je jouw website te optimaliseren voor zoekrobots.

We hebben verschillen factoren gezien die een postief effect hebben op de ranking in Google (en andere zoekmachines). Er zijn echter ook een aantal factoren die de ranking negatief kunnen beïnvloeden. Het is belangrijk die ook te weten. We geven  je hier een overzicht van die factoren. De eerste in de lijst is degene met de meest negatieve invloed, etc.

1. Slechte bereikbaarheid van de website
Als de server waarop jouw website gehost wordt vaak down is, waardoor zoekspiders (mn. GoogleBot) steeds tegen een onbereikbare pagina aanlopen, wordt dit beschouwd als een niet betrouwbare website. Dergelijke websites wil Google vanzelfsprekend niet aan zijn zoekers aanbieden. Dit aspect heeft een groot negatief effect op de ranking.

2. Dubbele content
Als je een website bouwt met content (tekstuele inhoud) die je kopieert vanaf een andere site, dan wordt dit beschouwd als ‘duplicate content’ en is een hoge of zelfs redelijke score onmogelijk geworden. Het wordt niet beschouwd als spam, maar de website verdwijnt wel naar een positie ergens laag in de rankings. Alleen de originele website kan hoog scoren.

3. Verwijzingen naar lage kwaliteit websites of lage kwaliteit buurten
Let op naar welke websites je verwijst vanuit jouw eigen website. Voorbeelden daarvan zijn ‘linkfarms’. Dit zijn websites waar je jouw website kunt aanmelden om dan een verwijzing naar jouw website te krijgen. Je moet dan wel een link terug naar hen opnemen. Soms moet je voor zo’n verwijzing zelfs betalen. Een periode heeft dit principe goed gewerkt en waren linkfarms erg populair. Tegenwoordig heeft Google geavanceerde filters om linkfarms tegen te gaan. Maar sterker: als je met dat soort sites in zee gaat, heeft het dus zelfs een negatief effect op de ranking van jouw eigen website.

4. Dubbele title- en meta-tags op verschillende pagina’s van jouw website
Iedere pagina van jouw website moet een title- en een aantal meta-tags (description, etc.) hebben. Zorg er in ieder geval voor dat iedere pagina een unieke title en description heeft. Doet je dit niet, dan kan dit de ‘dubbele content’-filters triggeren, zoals beschreven onder punt 2. De spider zal dan, zeker als de pagina weinig content/tekst bevat, concluderen dat er al zo’n pagina bestaat en de pagina daarmee niet of slecht indexeren.

5. Pagina volgestopt met zoekwoorden
Er is een bovengrens aan het aantal keer dat jouw zoekwoorden in de body van de pagina mag voorkomen. Als vuistregel geldt een percentage van 15%. Het gaat er in ieder geval om dat de tekst goed leesbare blijft voor jouw bezoekers van vlees en bloed. Websites waarbij gepoogd wordt met een hoog percentage zoekwoorden in de pagina hoog te scoren in zoekmachines zijn niet alleen voor echte bezoekers maar ook voor spiders, slechte sites. Zowel de echte bezoekers als de spiders haken snel af.

6. Jonge website
Google werkt met het fenomeen ‘trusted site’, waar de leeftijd van het betreffende domein (sommigen zeggen de leeftijd van de verwijzingen naar het domein) een belangrijke rol speelt: hoe hoger de leeftijd, hoe meer trust. En hoe meer trust, hoe hoger de ranking. Google wil de ontwikkeling van jonge domeinen even aankijken. Dit kan wel een jaar duren. Je scoort dan wel in de zoekmachines, maar nog niet optimaal.

Online SEO handleiding deel 7: Aanmelden bij zoekmachines

Welkom bij deel 7 van mijn Online SEO handleiding. In deze handleiding ga ik je de wereld van de Zoekmachine Optimalisatie (Search Engine Optimalisation) uitleggen. Dat doen we stap voor stap: je verdiept je eerst in de werking van zoekmachines, daarna leer je jouw website te optimaliseren voor zoekrobots.

Het is zover: je hebt jouw site helemaal geoptimaliseerd en gaat deze nu aanmelden bij de zoekmachine. Er bestaat speciale software om dit voor je te doen, of je kunt zelfs een gespecialiseerd bedrijf benaderen om dit voor je uit te voeren.  Heb je echter een kleine website, en  doe je dit dus liever zelf….? In dit hoofdstuk lees je hoe je dit aanpakt.

Site aanmelden
Aanmelden doe je op speciale pagina’s die elke zoekrobot hiertoe aanbiedt.  Bij Google is dit bijvoorbeeld de pagina  http://www.google.nl/addURL/?hl=nl&continue=/addURL . Voordat je tot aanmelding overgaat, zorg dat jouw site helemaal picobello in orde is.  Controleer of alle verwijzingen goed werken. Lees verder aandachtig de aanwijzingen die de verschillende zoekmachines geven. Je hoeft overigens maar één pagina van jouw site aan te melden, normaal gesproken de indexpagina. De zoekrobot ontdekt de rest dan automatisch ook (als er tenminste een koppeling naar toe ligt).

Indien je niet wilt dat de zoekrobot vanaf de door je aangemelde pagina verder door jouw site ‘spidert’, kunt je dat via een metatag in de betreffende pagina aangeven:

<meta name=”ROBOTS” content=”INDEX, NOFOLLOW”>

Op deze manier wordt de pagina wel geïndexeerd, maar de uitgaande links verder niet gevolgd. Als je wel jouw gehele site geïndexeerd wilt hebben, neemt je de volgende code op alle pagina’s op:

<meta name=”ROBOTS” content=”INDEX, FOLLOW”>

Aanmelden bij Zoekmachines
Zoekdirectories zijn een belangrijk onderdeel van de websitepromotie. Zoekdirectories zijn websites waarbij niet via het invullen van zoekwoorden, maar via het volgen van een hiërarchie van rubrieken of categorieën, wordt gezocht. Denk maar een site als startpagina.nl. Als we bijvoorbeeld een nieuwe band voor onze auto willen vinden, typen we in de zoekmachine eenvoudigweg: “nieuwe band auto”. In een zoekdirectory specificeren we onze zoekvraag daarentegen via het aanklikken van allerlei links.

Zoekmachines bepalen automatisch welke sites n.a.v. welke zoekopdrachten getoond gaan worden. Bij zoekdirectories echter, bepaalt de persoon die zijn/haar site wil aanmelden zélf welke categorie geschikt is.Zoekdirectories worden meestal bemand door vrijwilligers die een bepaalde categorie onder hun beheer hebben genomen. Deze editors beoordelen dan vervolgens handmatig of de aangeboden site al dan niet geschikt is voor hun categorie.

Dit levert over het algemeen betere pagina’s op dan zoekmachines die kunnen genereren. In vergelijking met zoekmachines zijn zoekdirectories echter toch een stuk minder populair. Desalniettemin is het iedere websitebouwer aan te raden zijn/haar site ook bij de zoekdirectories aan te melden.

Online SEO handleiding deel 6: Linkbuilding

Welkom bij deel 6 van mijn Online SEO handleiding. In deze handleiding ga ik je de wereld van de Zoekmachine Optimalisatie (Search Engine Optimalisation) uitleggen. Dat doen we stap voor stap: je verdiept je eerst in de werking van zoekmachines, daarna leer je jouw website te optimaliseren voor zoekrobots.

Linkbuilding: Hoe springt een zoekmachine met hyperlinks om.
Een zoekmachine kijkt bij het indexeren en ‘ranken’ van jouw website vooral naar de hyperlinks binnen en buiten de website. Daarmee bepaalt de zoekmachine hoe populair jouw site is, en hoe hoog deze op de ranglijst geplaatst moet worden. Wat voor typen verwijzingen (hyperlinks) zijn er, en hoe moet je die optimaal inzetten?

Soorten verwijzingen
Via hyperlinks kunnen webpagina’s naar elkaar verwijzen. Verwijzingen kunnen gelegd worden naar plaatsen binnen de eigen website (interne verwijzingen), naar buiten de eigen website (externe of outbound verwijzingen) en van een andere website naar de eigen website (inbound).

Voor al deze verwijzingen (ook wel koppelingen of links genoemd) geldt dat ze ten eerste bestaan uit het internetadres (URL) waar naar toe wordt gelinkt, en ten tweede uit de anker, in het Engels aangeduid als anchor. De anchor is de tekst die in de browser wordt getoond. In HTML wordt dit als volgt geprogrammeerd:

<a href=”http://www.vb.nl”>test</a>

In de browser ziet je alleen: test. Het woordje “test” is dus de anchor.

Voeg bij een verwijzing ook altijd een title-tag toe. Deze tag maakt dat er een geel tekstvakje, een zogenaamde ‘tooltip’, verschijnt op het moment dat er met de muis over de link wordt bewogen. In de tooltip verschijnt dan de tekst die in de title is vermeld. Kopieer niet de anchortext in de title, maar geef een toelichting op de anchortext waarbij het gebruik van zoekwoorden natuURLijk wel weer slim is :

<a href=”http://www.vb.nl” title=”mijn toelichting op test”>test</a>

Een verwijzing wordt ook vaak grafisch (bv. als button) vormgegeven . Voor zoekmachines is dit lastig omdat er dan geen anchortekst is. De anchor is dan feitelijk verwerkt in bijvoorbeeld een .jpg-bestand die niet door spiders op tekst kan worden onderzocht:

<ahref=”http://www.vb.nl”><img src=”http://www.vb.nl/test.jpg”></a>

Wat je dan in de browser ziet is alleen de test.jpg-afbeelding. Indien je toch een afbeelding wilt gebruiken, plaats dan een goede tekst in het alt-attribuut van het image. Die wordt wel door de zoekmachine gezien (en ook door de bezoeker, indien deze de cursor van de muis op de afbeelding plaatst):

<ahref=”http://www.vb.nl”><img src=”http://www.vb.nl/test.jpg” alt=”toelichting”></a>

Beoordeling van de anchortext door Google
De anchortekst weegt zwaar in de wijze waarop de zoekspiders de pagina beoordelen waarnaar wordt verwezen. Zorg daarom dat zowel verwijzingen binnen de eigen website als verwijzingen vanaf andere websites naar de eigen website (inbounds) goede anchortexts bevatten.

Verder is het goed te weten dat Google niet alleen de letterlijke anchortekst waardeert, maar ook combinaties daarvan. Stel dat jouw anchortekst als volgt is: “gratis online spelletjes”. Dan zult je bij Google niet alleen hoger gaan scoren in de rankings als men zoekt op “gratis online spelletjes”. Ook de losse woorden “gratis”, “online” en “spelletjes”, “maar ook “online spelletjes” en “gratis online” gaan beter scoren. Verder bestaat er de indruk dat zelfs “gratis spelletjes” hoger scoort. Op deze manier kunt je via één anchortekst optimalis-eren op meerdere keyword combinaties!

Voor wat betreft anchortexts kan verder worden opgemerkt dat het aan te bevelen is voor wat betreft de inbounds niet overal dezelfde tekst achter te laten. Varieer dus een met deze tekst. Het lijkt er namelijk op dat Google dat beter waardeert dan overal dezelfde tekst.

Interne verwijzingen/linkstructuur en sitemap
De navigatiestructuur van de site bestaat uit alle interne (=binnen de site liggende) hyperlinks. Zorg dat iedere pagina bij voorkeur niet meer dan twee muisklikken ver is (en als dat niet anders kan, dan zo min mogelijk muisklikken ver). Indien jouw site echter uit een (te) groot aantal pagina’s bestaat maak je gebruik van een sitemap, dat is een pagina met een overzichtelijke lijst van links naar alle pagina’s binnen jouw site. Doordat op iedere pagina een link naar de sitemap wordt opgenomen, is iedere pagina in principe nooit meer dan twee muiskliks ver. Plaats de sitemap in een pagina met de naam sitemap.html. Sommige zoekmachines zoeken namelijk direct naar een bestand met deze naam.

Inbound/outbound verwijzingen
Het is een goed idee om een klein aantal outbounds (hyperlink van jouw site naar een andere site) in de site op te nemen die verwijzen naar sites die hetzelfde thema hebben als de eigen site. Vooral Google waardeert het als deze sites een zogenaamde authority site (een grote, betrouwbare site) betreft. Denk bijvoorbeeld aan grote sites als Wikipedia .

Inbounds zijn verwijzingen van andere sites naar jouw eigen site. De volgende aandachtspunten spelen een belangrijke rol bij het juiste gebruik van inboundverwijzingen:

 

 • Link populariteit
  Maak zoveel mogelijk verwijzingen naar jouw website. Niet blind vanaf allerhande websites, maar bij voorkeur vanaf sites die op de één of andere manier met de door je gekozen zoekwoorden te maken hebben.
  Als je bijvoorbeeld juwelen via jouw site verkoopt, probeer dan verwijzingen naar jouw site te verkrijgen vanaf alle sites die iets met juwelen te maken hebben. Dit kan bijvoorbeeld op de site van een andere juwelier, maar ook op verzamelsites voor juweliers. Met name verzamelsites bieden meestal de mogelijkheid jouw site via een standaard invulformulier aan te melden.
  Om pagina’s te vinden waar je jouw URL kunt aanmelden, typ dan in jouw favoriete zoekmachine bijvoorbeeld ‘toevoegen URL <zoekfrase>’ in, waarbij je voor <zoekfrase> de zoekfrase invult waarop je wilt dat jouw site straks goed gevonden gaat worden. In het geval van de juwelier wordt dat bijvoorbeeld: ‘toevoegen URL juwelen’ Dan krijgt je een lijst van juwelensites waar blijkbaar URL’s kunnen worden aangemeld. Deze sites zijn daarmee potentieel geschikte sites om jouw site bij aan te bieden. Indien een site niet zo’n ‘toevoegen URL’-mogelijkheid bezit, kunt je een vriendelijke email naar de eigenaar sturen om te vragen of daar wellicht niet toch mogelijkheden voor bestaan. Vergeet niet bij het aanbieden van jouw site rekening te houden met een goede anchortekst!
  Als je precies wilt weten welke pagina’s naar jouw pagina’s verwijzen, kan ik je aanraden gebruik te maken van Google Centrum voor Webmasters. Daar kun je van alles aan gegevens omtrent de indexering van jouw website opvragen, inclusief het aantal inbounds/backlinks.
 • Domein populariteit
  Snel na de introductie van het link popularity mechanisme hebben velen (uiteraard) geprobeerd dit principe in hun voordeel te gebruiken, én te misbruiken. Wat dit laatste betreft werden er zogenaamde link farms opgezet waar site-eigenaren, vaak voor aanzienlijk bedrag, een link konden laten opnemen naar hun eigen site. Dit, als ‘linkspam’ aangeduide, fenomeen breidde zich snel uit naar  guestbooks, forums en blogs.
  Google antwoordde op deze ontwikkeling door bepaalde links te gaan negeren. Dit betekent dus dat het voor wat betreft de zoekmachine optimalisatie van jouw site, geen zin meer heeft om heel veel links per domein naar jouw site te (laten) plaatsen. Het doel lijkt tegenwoordig dus niet alleen meer om zoveel mogelijk verwijzingen naar jouw site te realiseren, maar om zoveel mogelijk verschillende (en natuurlijk goede) domeinen naar jouw site te laten verwijzen! In de SEO-wereld wordt dit ook wel domain popularity genoemd.
  Ook goed om te weten is dat het voor de domeinpopulariteit (of link populariteit) hoogstwaarschijnlijk niet uitmaakt of je verwijzingen krijgt vanuit domeinen met jouw eigen extensie (.nl, etc.) of vanuit domeinen met vreemde extensies. Ze tellen allemaal mee.
 • IP-populariteit
  Ook ter voorkoming van spam kijkt Google naar IP-adressen. Iedere server waar websites op worden gehost heeft een eigen, uniek IP-nr. De meeste websites hebben geen uniek IP-nr omdat hostingproviders zoveel mogelijk websites op één server proberen te plaatsen.
  Google lijkt verwijzingen binnen één en hetzelfde IP-nr minder positief te waarderen dan verwijzingen tussen verschillende IP-nr’s. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat verzamelingen van spamgerichte websites veelal op één server werkzaam zijn. Op deze manier wordt dus een angel uit de verwijzingen tussen deze websites genomen.

Het is maar dat je het weet…

Dit lange verhaal samenvattend: maak zoveel mogelijk kwalitatief goede inbound verwijzingen, vanaf verschillende domeinen, vanaf verschillende IP-nr’s. En natuurlijk (vorige hoofdstuk) met goede anchortexten.

Online SEO handleiding deel 5: zoekwoorden en meta-tags

Welkom bij deel 5 van mijn Online SEO handleiding. In deze handleiding ga ik je de wereld van de Zoekmachine Optimalisatie (Search Engine Optimalisation) uitleggen. Dat doen we stap voor stap: je verdiept je eerst in de werking van zoekmachines, daarna leer je jouw website te optimaliseren voor zoekrobots.

Optimaliseer de inhoud van jouw website
Nu je de zoekwoorden hebt vastgesteld wordt het tijd om deze te plaatsen in de pagina’s van jouw website, en de site zo goed mogelijk te organiseren voor zoekmachines (zonder te vergeten dat de site natuURLijk in eerste instantie voor de jouw bezoekers bedoeld is! Hoe doe je dat?

Goed gebruik van title- en Meta tags
De zoekwoorden die je hebt bepaald worden (vooral) geplaatst in META TAGS. In de -sectie van een html-pagina kun je de – en een aantal -tags specificeren. Via deze tags kunt je (o.a.) de robots uitleggen waar jouw pagina over gaat. Naast de title-tag zijn er twee meta-tags in het bijzonder van belang: de description- en de keywords-tag. De te optimaliseren zoekwoorden dienen vanzelf-sprekend in deze drie tags verwerkt te worden.
De veruit belangrijkste tag is de -tag. Zorg dat de titel van de pagina begint met jouw belangrijkste zoekwoord.
In hiernavolgende tabel zijn de belangrijkste wetenswaardigheden opgenomen. De belangrijkste bron van deze informatie is Googlerankings.com en de basics.

Naam Tag Functie Richtlijn
Title Titel van de pagina.
-Verschijnt in de titelbalk van de browser.
-Zeer belangrijk voor zoekmachine.
– Goed leesbare zin
-70 tot 100 karakters (incl. spaties)
-Geen domeinnaam in Title
-Gebruik niet (alleen) bedrijfsnaam
Description Beschrijving van de pagina.
-Verschijnt vaak bij de zoekresultaten.
-Zeer belangrijk voor zoekmachine.
– Redelijk leesbare zin.
– 8 á 10 woorden min.
– 25 á 30 woorden max.
– 100 á 150 karakters max.
Keywords Zoekwoorden 
-Gebruik alleen door zoekmachine
-Nauwelijks belangrijk voor zoekmachine.
– 380 karakers max.
-zoekwoorden moeten terugkomen in body van de pagina!
– Scheid zoekwoorden door komma.
– Gebruik niet alleen enkele zoekwoorden, maar ook combinaties van zoekwoorden.
– Ieder individueel zoekwoord nooit meer dan drie keer in gehele keywords-lijst laten voorkomen.

Wijs jouw zoekwoorden toe aan de juiste pagina’s van jouw website
Jouw site zal uit meerdere webpagina’s bestaan. Zorg dat je iedere pagina optimaliseert op een eigen set van zoekwoorden uit jouw zoekwoorden-lijst. Bekijk dus welke pagina’s uit jouw site geschikt zijn voor de optimalisatie op welke zoekwoorden. Hou daarbij in gedachten dat de zoekwoorden als tekst op de pagina moeten gaan verschijnen. Niet één keer, maar verschillende keren, ook in de kopjes en titels van de pagina.
Zorg er voor dat jouw trefwoorden/zoekwoorden sowieso hoog in de pagina, zeker in de eerste paragraaf, voorkomen. Tekst in afbeeldingen of andere grafische elementen (zoals Flash) zijn onzichtbaar voor de spider. Dit betekent dus ook dat de tekst op grafische buttons (die bv. doorlinken naar een andere pagina van jouw site) onzichtbaar is voor de spider. Kortom, maak pagina’s met zoveel mogelijk tekst, gekoppeld aan de zoekwoorden die je voor die pagina in gedachten heeft.

Plaats zoekmachine-overbodige zaken (zoals stylesheets) in aparte files
Omdat de belangrijkste trefwoorden zoveel mogelijk in het begin van de pagina (dus zo dicht mogelijk bij de-tag) opgenomen dienen te worden en je de spiders alleen met die zaken wil voeren waar ze iets mee kunnen, is het handig er voor te zorgen dat stylesheets en javascript code in externe files (.css respectievelijk .js) worden opgeslagen. Dit maakt de tekst op de pagina die overblijft overzichtelijker en daarmee interessanter voor de spider.

Dit voor wat betreft de content (inhoud) van de pagina. Maar een webpagina bestaat uit meer dan content, het is opgebouwd uit html (of xhtml)-elementen, tags genoemd. Daar vindt de volgende verbeter-slag plaats.

Maak goed gebruik van de html-tags
Tags zijn speciale (x)html-codes om jouw pagina vorm te geven en om op metaniveau te beschrijven waar de pagina over gaat. Een voorbeeld van een tag is <b>, waarmee je aangeeft dat de zinsnede die volgt, vet moet worden weergegeven. Een voorbeeld van een tag op meta-niveau is <meta name=description content= ”” >, waarmee je een omschrijving opgeeft die door zoekmachines kan worden gebruikt om in de zoekresultaten te kunnen laten zien waar jouw pagina over gaat.

Een html-tag waar je goed gebruik van kunt maken zijn de <h1> en <h2>-tags. De tekst die in deze tags staat wordt zwaar gewaardeerd door zoekmachines. Het mooiste is als je jouw pagina kunt beginnen (d.w.z. zo snel mogelijk na de <body>- tag) met een <h1>-zin van woorden waarop je graag gevonden zou willen worden. Gebruik de <h2>-tag voor bijvoorbeeld kopjes van alinea’s.

Als je de vormgeving van deze tags niet mooi vindt kunt je die altijd (bv. via de .css stylesheet) aanpassen. Ook vetgedrukte (bold) tekst en soms ook cursief gedrukte tekst wordt door een spider zwaarder gewaardeerd. Let op dat je niet jouw hele pagina gaat volstrooien met dit soort elementen. Het moet een mooie pagina blijven voor jouw bezoekers.

Als je van buttons gebruik maakt is dat in het bijzonder jammer omdat spiders de zogenaamde ‘anchor-text’ (de tekst tussen <a href> en </a> in de html-code) in een link hoog waarderen. Vaak zijn dergelijke grafische buttons ook helemaal niet nodig. Door goed gebruik van html-code zijn professioneel ogende links prima te realiseren. Een voordelig neveneffect hiervan is het feit dat de pagina bovendien sneller wordt geladen.

Het is zeer raadzaam bij de afbeeldingen die je in de site gebruikt, zoals bijvoorbeeld het logo, jouw zoekwoorden in de alt-tag op te nemen. De tekst die daar wordt opgegeven wordt zichtbaar in de browser als je met jouw muis over de afbeelding beweegt. Het wordt algemeen aangenomen dat spiders de inhoud van deze tags als een soort anchor-text zien, indien er vanaf de afbeelding een link ligt naar een pagina. Maar ook als er geen link ligt, vul altijd de alt-tags van al jouw images in! Dit is een gemakkelijke manier om jouw zoekwoorden in jouw pagina’s te verwerken. Maak de alt-tags niet langer dan een woord of vijf.

Maar, en dat is sommige gevallen nog interessanter, ingevulde alt-tags bij jouw afbeeldingen zorgen er ook voor dat jouw site gevonden kan worden via Google Image Search. Datzelfde geldt ook voor Google Video Search als het geen afbeeldingen, maar video’s betreft.

Laat jouw site ‘W3C Compliant’ zijn.
W3C (Word Wide Web Consortium) is de organisatie die de standaarden voor webtalen ontwikkelt, zoals html, xhtml, xml en css. De meeste internet-pagina’s voldoen echter niet (volledig) aan hun standaarden (zijn niet ‘W3C-compliant’Als jouw pagina voldoet aan de W3C-standaard zijn jouw pagina’s gegarandeerd goed te spideren. De meeste moderne web-ontwikeltools (zoals dreamweaver) ondersteunen de W3C-standaard. Op de SEO-tools (hoofdstuk …) zijn ook W3C-validatie checkers opgenomen.

Het is heel eenvoudig te controleren of jouw website aan de W3C-standaard voldoet. Overigens: W3C-compliant websites zijn ook beter geschikt voor gehandicapten en werken goed en vergelijkbaar voor verschillende soorten browsers, inclusief die op mobiele telefoons.

Frames en Google.
Een frame was een tijd lang een populair html-element waarmee 1 internetpagina kon worden geconstrueerd uit meerdere html-pagina’s. Tegenwoordig zie je ze al steeds minder. Omdat er nog behoorlijk wat websites zijn die uit frames bestaan, zullen we dit html-element toch gewoon behandelen.

Een aantal zoekspiders, waaronder die van Google, kan geen frames lezen op een manier zoals we dat eigenlijk zouden willen. Google kan namelijk slechts enkelvoudige en geen samengestelde pagina’s (een frame dus) indexeren. Het <NOFRAMES>-deel van de index.html wordt daarom door Google beschouwd als de inhoud van de index.html-pagina.

Als over de <NOFRAMES>-tekst niet is nagedacht, zal de pagina dus niet of zeer slecht scoren in Google. Het advies is daarom: als je gebruik maakt van frames, zorg er dan voor dat de <NOFRAMES> is geoptimaliseerd op jouw zoekwoorden. (Bijna) niemand die deze tekst in de browser te zien krijgt, maar toch zal het moeten indien je wilt scoren binnen Google.

Flash en Google.
Flash is ook zo’n lastig element. Een flash-animatie is niet te lezen door zoekmachines. Dit betekent dat je iets extra’s moet doen om te zorgen dat een m.b.v. flash opgebouwde website toch iets van informatie bevat dat door zoekspiders kan worden gelezen. De beste manier, eigenlijk net als bij de hiervoor besproken frames, is het benutten van het feit dat niet alle browsers flash-animaties kunnen weergeven. Ook bepaalde browsersinstellingen kunnen de uitvoer van flash-animaties blokkeren. Google staat het daarom toe alternatieve html-code in de pagina op te nemen die getoond wordt als de flash-animatie niet werkt.

Deze code wordt gewoon netjes gespiderd en gaat jouw ranking daarmee verbeteren. Om te zorgen dat dit niet als spam wordt aangemerkt is het cruciaal dat je deze alternatieve html-tekst laat overeenkomen met de tekst zoals die in de flash-animatie te zien is.

De domeinnaam
Als je nog een domeinnaam voor jouw website moet kiezen, dan is het handig om zoekwoorden op te nemen in de URL.
Dit geldt niet alleen voor de domein- en paginanaam, zoals in voorgaand voorbeeld, maar ook voor eventuele directorynamen. Staar je hier echter niet blind op, want in het bijzonder de domeinnaam is er niet alleen voor de zoekmachinespiders, maar vooral ook voor jouw toekomstige klanten. Het is belangrijk dat de domeinnaam communiceerbaar, onthoudbaar en aantrekkelijk blijft voor jouw doelgroep.

Hoe springt een zoekmachine om met vreemde leestekens in de URL? Voor wat betreft gebruik van het ‘min-teken’, ook wel koppelteken genoemd, (eng: hyphen) of het ‘laag liggende streepje’ (eng: underscore) in de URL, blijken deze twee tekens verschillend te worden behandeld: een ‘koppel-teken’ wordt beschouwd als een scheidingsteken (en de min wordt zelf als zodanig genegeerd) en een ‘laag liggend streepje’ als een gewoon karakter, dus onderdeel van de tekst.

In een link naar de domeinnaam www.computer-spelletjes.nl, zal de zoekmachine twee woorden waarderen: computer en spelletjes. In de link naar de domeinnaam www.computer-spelletjes.nl/play_station/index.html zal Google drie woorden onderscheiden: computer, spelletjes en play_station. Indien je wenst op ‘play’ en ‘station’ gevonden te worden, gebruik dan dus het kop-pelteken: www.computer-spelletjes.nl/play-station/index.html.

Tot slot: laat één zoekwoord niet meer dan één keer in de gehele URL terugkomen, anders ontstaat er weer het gevaar dat je van zoekmachine-misleiding (spam) wordt beschuldigd..

 

Online SEO handleiding deel 4: Zoekwoorden en meten

Welkom bij deel 4 van mijn Online SEO handleiding. In deze handleiding ga ik je de wereld van de Zoekmachine Optimalisatie (Search Engine Optimalisation) uitleggen. Dat doen we stap voor stap: je verdiept je eerst in de werking van zoekmachines, daarna leer je jouw website te optimaliseren voor zoekrobots.

Zoekwoorden
Je wilt dat jouw site een hoge plek krijgt bij de belangrijkste zoekmachines. De allereerste stap is natuURLijk dat je zo nauwkeurig mogelijk gaat bepalen op welke zoekwoorden (ook wel: zoekopdrachten) je nu eigenlijk precies ge-vonden wilt worden. Welke stappen moet je hiervoor precies zetten?

Bedenk zelf eerst de zoekwoorden
Iedereen die een website bouwt heeft daar een doel mee: je wilt dat bezoekers jouw artikelen gaan lezen (bv. in geval van een weblog), meer informatie gaan opvragen (bv. in geval van een cursuscentrum) of een product gaan bestellen (bv. in geval van een webwinkel). Vaak betreft het een combinatie van doelen.
Vroeger vond men het belangrijk zoveel mogelijk verkeer naar de website te krijgen. Tegenwoordig proberen we het doel heel goed in gedachten te houden: we kijken niet meer alleen naar kwantiteit, maar daarnaast ook naar de kwaliteit van de bezoeken. Het wordt zaak die zoekwoorden te vinden waarbij 1) zoveel mogelijk bezoekers 2) doen wat je wilt dat ze doen. Dit betekent bijvoorbeeld dat het geen zin heeft veel verkeer te genereren vanuit zoekwoorden die jouw doelen niet of nauwelijks dienen.

Het vinden van de zoekwoorden voor jouw site dient bij voorkeur te worden uitgevoerd nog voordat je ook maar een regel websitecode in elkaar hebt gezet. Stel je zelf nu de volgende twee vragen, en schrijf de antwoorden op. Hou bij het beantwoorden van de vragen rekening met het feit dat mensen vaak één zoekwoord, maar nog vaker twee zoekwoorden intypen. Beschouw iedere combinatie van één of meer zoekwoorden als een apart antwoord!

 1. Beschrijf het doel (of doelen) van jouw website (naamsbekendheid, lezende bezoekers, aanvragen om meer informatie, verkopen, etc.)?
 2. Wat zijn de zoekwoorden waarvan je wilt dat jouw site hoog gaat scoren, die:
 3. door zoveel mogelijk mensen worden gebruikt (dus in zo veel mogelijk verkeer zal resulteren), én
 4. leiden tot het doel dat (of de doelen die) je zichzelf voor ogen heeft gesteld.

Nadat je –als domeindeskundige- nu zelf jouw eerste lijst van zoekwoorden hebt geformuleerd, kun je een en ander. verder gaan uitbreiden en aanscherpen door een aantal onderzoeken uit te voeren. Deze worden beschreven in de volgende paragrafen.

Benader vrienden en collega’s
Stuur een email naar zo veel mogelijk vrienden en collega’s en vraag hen welke zoekwoorden zij in zoekmachines zouden gebruiken als zij de door je gestelde doelen in gedachten nemen (in mijn geval bijvoor-beeld: “ik wil informatie lezen over zoekmachine optimalisatie”). Laat hen een stuk of vijf antwoorden verzinnen. Bepaal, als je alle antwoorden hebt terugontvangen, welke zoekwoorden of combinaties van zoekwoorden het meest gebruikt worden door jouw vrienden en collega’s. Dit onderzoek kan je op verrassende nieuwe gedachten brengen. Jouw zoekwoordenlijst is nu waarschijnlijk al meteen een stuk groter worden.

Bestudeer de websites van jouw concurrenten
Bestudeer de broncode van de websites van jouw concurrenten, d.w.z. zij die hoog scoren in de zoekmachines (lees: Google) op de zoekwoorden die je op dit moment in handen heeft. Jouw webbrowser bevat de mogelijkheid de broncode van de betreffende pagina te bekijken (in Explorer is dit de menuoptie Beeld-Bron). Kijk daar in het bijzonder naar de woorden die gebruikt zijn achter , en . Misschien dat je hier nog zoekwoorden tegenkomt waar je niet aan gedacht heeft. Voeg die ook weer toe aan jouw zoekwoordenlijst
Het bestuderen van de site van jouw concurrent is overigens helemaal legaal, sterker: is cruciaal als je de concurrentie serieus wilt aangaan. En als je straks hoog scoort, zullen ze bij jou hetzelfde gaan doen.

Bepaal zoekwoorden die mensen daadwerkelijk gebruiken bij het zoeken
Van groot belang is nu dat je gaat verfijnen door die zoekwoorden te bepalen die daadwerkelijk door mensen in zoekmachines worden ingetypt. Misschien moet je nu mooie zoekwoorden wel –tegen jouw zin in- gaan wegschrappen. Óf dit nodig is, is eenvoudig uit te zoeken met speciale online-tools die bijhouden welke woorden door zoekers worden ingetypt. Google biedt zelf een mooie keyword suggesties-tool online aan. . Twee hele goede andere onlinehulpmiddelen zijn SEOBook en VreToolbar . Selecteer daarbij de juiste taal.

Meten is weten
Pas als jouw site straks geoptimaliseerd is op de verschillende zoekwoorden en de bezoeken gaan binnenkomen, kunt je werkelijk gaan zien hoe de kwaliteit van de bezoeken is. Daartoe moet je de statistieken van de bezoeken kunnen meten. Een handige tool daarvoor is Google Analytics . Dit is een zeer geavanceerd meetinstrument. Je moet dan wel een stukje javascriptcode op iedere pagina van jouw website opnemen. Dan kunt je precies gaan zien welke zoekwoorden geleid hebben tot welke acties, dus ook in hoeverre welke zoekwoorden leiden tot de door je gestelde doelen.

Maar voor we kunnen gaan meten moet de site eerst technisch worden geoptimaliseerd. Met de zoekwoorden in de hand gaan we daarom eerst door naar de volgende stap.

 

Handige links:
https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal
http://tools.seobook.com
http://www.vretoolbar.com/keywords/
http://www.google.com/analytics/nl-NL/ 

Online SEO handleiding deel 3: illegale technieken

Welkom bij deel 3 van mijn Online SEO handleiding. In deze handleiding ga ik je de wereld van de Zoekmachine Optimalisatie (Search Engine Optimalisation) uitleggen. Dat doen we stap voor stap: je verdiept je eerst in de werking van zoekmachines, daarna leer je jouw website te optimaliseren voor zoekrobots.

Vermijd zoekmachine spam!
Zoals in deel 1 al gezegd: SEO is het technische gebied dat als doel heeft de website zo hoog mogelijk te laten scoren in de zoekresultaten van een zoekmachine. Nu moeten er twee categorieën van technieken worden onder-scheiden:

 • legale technieken (in het Engels ‘white hat’-technieken) en
 • illegale technieken (black hat of SEO-spam).

Voordat er in deze handleiding uitgebreid in wordt gegaan op de legale tech-nieken, is het goed eerst te begrijpen wat de illegale technieken nu precies zijn.

Illegale technieken
Als je probeert een zoekmachine om de tuin te leiden is dat illegaal, als je probeert een goede site op te zetten is dat legaal. In de Kwaliteitsrichtlijnen van Google worden de bekendste vormen van misleidend gedrag op een rijtje gezet. Als Google meent dat je je hebt ingelaten met illegale technieken kan jouw domeinnaam uit de zoekmachines verbannen worden. Het hiernavolgende overzicht van illegale technieken is gebaseerd op die kwaliteitsrichtlijnen.

 • Verborgen tekst en – koppelingen
  Dit zijn teksten of koppelingen die niet voor de bezoeker zichtbaar zijn, bijvoorbeeld door de kleur van de letter identiek aan de achtergrond te maken. Zoekmachines lezen de teksten dan wel, terwijl bezoekers die teksten of koppelingen niet kunnen zien. Een ander voorbeeld is het lettertype zo klein te maken dat de bezoeker de tekst niet of nauwelijks ziet.
 • Irrelevante zoekwoorden of ‘keyword spamming’
  Pagina’s worden nogal eens volgestopt met irrelevante zoekwoorden (keywords), puur om de zoekrobot om de tuin te leiden. Als de pagina daardoor niet meer goed leesbaar is voor gewone bezoekers wordt dit beschouwd als spam.
 • Doorway pages en Redirects
  Doorway pagina’s zijn pagina’s die speciaal voor zoekmachines zijn geschreven, daarom geoptimaliseerd zijn op bepaalde zoekwoorden, maar een echte bezoeker via een redirect meteen naar een andere pagina leiden. De pagina lijkt voor de zoekmachine over A te gaan, terwijl de bezoeker B voorgeschoteld krijgt.
 • Cloacking
  Cloaking is het gebruiken van de gegevens van de bezoeker (bv. land van herkomst, ip-nr, etc.) om een specifieke pagina te kunnen tonen. Op deze manier kan de bezoekende zoekrobot een andere pagina voorgeschoteld krijgen dan een bezoeker.
 • Duplicate content
  Het is illegaal dezelfde of zelfs vergelijkbare inhoud onder meerdere domeinen of subdomeinen te plaatsen. Meestal wordt het tweede domein (het schaduwdomein) dan gestraft, d.w.z. uit de zoekresultaten gehouden.
 • Badware
  Badware is software dat –op het moment dat een pagina wordt geopend- wijzigingen op de pc van de gebruiker doorvoert zonder dat deze dat in de gaten heeft. Maak nooit gebruik van dit soort technieken. Virussen en Trojaanse paarden vallen hier ook onder.
 • Automatische zoekopdrachten
  Om te kunnen volgen hoe hoog jouw site voor verschillende zoekopdrachten scoort in zoekmachines, gebruiken veel SEO bedrijven software om dit automatisch te controleren. Begrijpelijkerwijs vinden zoekmachines dit niet prettig omdat de servers dan overbelast kunnen raken. Daarom stelt Google: stuur ons geen automatische zoekopdrachten.
 • Uitwisselingsprogramma’s
  Doe niet mee aan uitwisselingsprogramma’s van koppelingen die zijn bedoeld om jouw positie in de zoekresultaten of jouw PageRank te verbeteren. Het is met name van belang dat je geen koppelingen aanbrengt naar webspammers of naar “achterbuurten” van het internet, aangezien zulke koppelingen jouw rangschikking negatief beïnvloeden.

Nu je een indruk hebt over wat illegale zoekmachine optimalisatie technieken zijn, kunnen we gaan beginnen aan het leuke deel, namelijk het legale verhaal, dit volgt in de aanstaande delen.